Behandlingar i samarbete med …

  • Kombinerad stressterapi – i samarbete med Medic or Rehab AB

Om: Kombinerad stressterapi

Att känna stress då och då är en del av att vara människa och ingenting farligt i sig. Det är först när man bär på den under långa perioder och utan möjlighet till återhämtning som den kan orsaka skada. Vi rekommenderar därför att vara lyhörda för kroppens varningssignaler och att söka hjälp i tid. 

Kommunikationskraft Sverige i samarbete med Medic or Rehab AB kan nu erbjuda en skräddarsydd kombination av samtal och massage för att ge dig möjligheten att arbeta med din stress ur ett helhetsperspektiv:
Samtal:

  • Hur identifierar jag negativ stress
  • Hur påverkar den mig
  • Verktyg för att hantera den

Massage:

  • Lösa upp stela muskler
  • Bidrar till bättre återhämtning
  • Lindrar värk
  • Förebygger skador
  • Lugnar nervsystemet

Totalt pris för paketet, 3120 kronor

Betalas per behandlingstillfälle: enskilda samtal, 3 x 50 min 540 kr/ggr. massage, 3 x 60 min 500 kr/ggr.  Välkommen att boka paketet via kontaktformuläret under fliken kontakta oss.