Hur ofta är du vardagsotrogen?

Hur ofta är du vardagsotrogen?

Lägger du till nya kontakter på Facebook eller Instagram utan att din partner vet om det? Kommunicerar du i privata meddelanden med andra män/kvinnor? Går du på after work efter jobbet eller kanske bio utan att nämna det? Använder du puss-emojis eller tycker du om att vara fysiskt nära någon annan? Dansar du med samma kollega under hela personalfesten? Tänker du på någon annan när du drömmer dig bort? Dejtar du flera samtidigt?

Att vara vardagsotrogen kan innebära en mängd olika saker. Gemensamt är att du passerar en gräns då det inte längre känns ok för din partner. Eller, det skulle inte ha känts ok för din partner om han/hon vetat om det.

Exakt var den gränsen går kan vara svårt att veta. Handen på hjärtat, hur ofta pratar du och din partner om vilka regler som gäller för ert förhållande? Då menar jag inte uppdelning av hushållssysslor och liknande (vilket i sig är väldigt viktigt) utan jag syftar på de gränser som ska gälla för känslomässig och fysisk kontakt med människor utanför ert förhållande. Var det längesedan eller till och med så att ni inte pratat om det alls? Ta det lugnt det betyder att ni är ganska vanliga. För samtidigt som många par är duktiga på att prata om saker som rör den gemensamma vardagen är det många som duckar för de riktigt tuffa frågorna. Var vill jag dra min gräns för vad du kan göra med andra män/kvinnor och var går min gräns för otrohet?

Det har nästan blivit en konst i sig att vårda ett välmående förhållande. Idag är den enskilde individens möjligheter så gott som obegränsade och det skapar paradoxalt nog en oro. De flesta arbeten idag kräver tex. kontakt med andra människor, i många fall även på representationsuppdrag, företagsfester och tjänsteresor. Utöver det använder vi oss dagligen av sociala medier som tex. Facebook, Instagram och Snapchat. Hela syftet med sociala medier är att kommunicera med människor som inte finns i den direkta vardagen och att successivt utöka sitt kontaktnät. Detta kräver en enorm tillit från den andra parten i förhållandet. Det innebär också att det nutida samhället gång på gång tvingas ompröva begrepp som trohet och otrohet. Den enkla slutsatsen är att det är upp till varje par att själva bestämma vilka regler som ska gälla för just dem. För vissa innebär det att allt är tillåtet förutom fysisk kontakt, för andra är sms och privata meddelanden uteslutet. Vissa tillåter all sorts kontakt med andra så länge det sker på annan ort eller i full transparens. Det viktigaste är alltså inte vad som sker utan under vilka omständigheter. Författaren Anne Kyong Sook Öfsti (2010) noterar att ordet otrohet egentligen består av två sammansatta betydelser, nämligen trohet och dess motsats O: o-trohet. Detta innebär att det är troheten snarare än handlingen som utgör felsteget. En bild som stärks genom att lyssna på vanliga reaktioner efter en otrohet. När alla hårda ord har uttalats tycks det ofta vara just sveket som är det allra svåraste att komma över.

 Att vara vardagsotrogen innebär att göra övertramp utifrån de överenskommelser eller förväntningar som finns mellan dig och din partner. Ju tydligare ni har varit emot varandra, ju mindre är risken för övertramp. På samma sätt ökar risken för att göra något som din partner kommer uppfatta som ett svek, ju mindre ni har pratat om det. Och även om ni har varit förutseende och pratat om gränsdragningar någon gång i er relation så gör det gärna igen. Enligt min uppfattning kan det nästan inte ske för ofta. För tillit i nutida relationer är någonting som behöver förnyas om och om igen. Det är ingen konstant som vi har en gång för alla utan en färskvara som behöver omprövas i takt med att samhället fortsätter att utvecklas. På så sätt skulle man kunna säga att trohet i nutida relationer är någonting vi ständigt skapar genom att kommunicera, förhandla och vara trovärdiga i våra relationer. Så avsätt gärna tid med din partner då ni pratar igenom era förväntningar och hur ni vill att just er relation ska fungera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.